Tam do věčných bran

- Písničky z muzikálů

Plačka     Áááá!
Dracula    Adriano! Lásko!
Adriana    Bože! Jsi to ty?
Dracula    Ano, já! Nejsi sama!
Nesu ti šperky, klenoty!
Svá ústa tiskni na má!
A zažeň vrásky na čele.
Adriana    Proč jste dnes v černém, andělé?
Dracula    Máš divný, cizí hlas.
Z tvých loktů čiší mráz!
Co tady, baby, stojíte jak nemohoucí
ovce?
Přivítat máte vítěze, ne domnělého
vdovce!
Mou ženu chcete oplakat?
Vždyť dýchá, vždyť je živá!
Co se svící a modlitbou?
Ještě se nepohřbívá!
Kněžna se z toho vykřeše, však není
žádná třtina.
Já přece přišel na křtiny!
Tak ksaktu, kde mám syna?
Babice     Smilování...
Babice 1    To není naše vina...
Dracula    A kdo za to může? Snad já?
Jsem snad porodní bába?
Babice 2    Ó, pane, ta je zkušená.
Babice 3    Kněžna jen byla slabá...
Dracula    A co lékař? Kde je ten?
Šašek     Já za ním běžel. Byl však pryč,
v domku jen jeho dcera.
Říkala, že prý ranhojič
moc chvátal do kláštera.
Dracula    Tak tohle už je trochu moc.
Tohle jsi přehnal, šašku.
Stráže! S tím lotrem na pranýř!
Tam prožij dlouhou, krutou noc,
než dohraješ svou frašku!
Jděte mi všichni z očí!
Tebe, má lásko jediná,
na nejsvětějším loži,
v slzách teď prosí hrdina:
probuď se - promluv - ožij!
Adriana    Vím, že jsi se mnou,
jsem tvá jediná,
s tou vírou se, lásko má,
tak krásně usíná...
Dracula    Adriano! Adriano!
Můj plod v tobě zrál,
zůstaň, dýchej dál,
šťastné ráno!
Kam tak chvátáš, Adriano?
Tam do věčných bran,
jsou už dokořán.
Dokonáno!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz