Vyznání

- Písničky z muzikálů

Dracula    Se mnou opět živá,
orkán mi tě přivál,
s tebou znova doufám
rád.
Zpívá Luna, zpívá
o tom, že jsi živá,
z mrtvých též si troufám
vstát.
Za střípek lásky tvé
dám království
a živ z tvých příslibů
učiním tě, dá-li Bůh,
šťastnou kněžnou.
Se mnou, moje drahá,
stoupej k mléčným drahám,
poznáš, kam až sahá
strom s mým
bláznovstvím.
Sandra     Slova teď v hrdle mi váznou,
možná i bojím se Vás...
Dracula    Komnatu dříve tak prázdnou
naplnil sladký tvůj hlas.
V soutěži s tvou svatou krásou
narcis je plevel, to vím
nech si ta pozlátka, tvá jsou,
ať slouží půvabům tvým.
/: Živá, opět se mnou,
pleť máš stejně jemnou,
se mnou, navždy se mnou
pojď dál žít!      :/
Sandra     Můžete se plést,
jsem u vás pouhým hostem,
svůdnost vašich gest
mě svádí k pochybnostem.
Sotva jste mě zhlíd...
Proč chcete právě se mnou
žít?
Oba      Se mnou, navždy se mnou...
Nick      Stačilo, Sandro,
padáme, ať jsi v bezpečí.
Sandra     Nicku, já...
Nick      Bez řečí!
Dracula    Neee!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz