Za císaře pána

- Ostatní

Za Císaře Pána

Za Císaře Pána, a jeho rodinu,
museli jsme vybojovat Hercegovinu.

Hercegovina, lautr rovina, tu musela vybojovat infanteria.

Infanteria, to je chlouba má,
ta musela bojovat za Císaře Pána.

Támhle po stráni, schnellzug uhání,
a v něm seděj zatracený mohamedáni.

Mohamedáni, lautr pohani,
kalhoty maj roztrhaný plivaj do dlaní.

Tyhle Turkyně, tlustý jak svině,
Císař Pán je nerad vidí ve svý rodině.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz