Opusceny banik z Wilk-Barroch

Baran Jozef

  Emi     H7     Emi
1. Moja žena v starym kraju a ja tu,
         Emi7   Emi
  hledam sebe v Americe robotu,
  G             Ami
  našol ja ju u Wilk-Barroch u majnoch,
  Emi     H7     Emi
  len keby mi mily Panboh dopomoh.
2. Každe rano ja še mušim hajsovac,
  štyri kary na šichtu naladovac,
  ohlednem še tristo razy v hodzine,
  či me uhli a bi rak nezabije.
3. A jak prišla jedenasta hodzina,
  už moj majner še do domu odbira,
  už ja nemam vo vtej majne nikoho,
  len mileho Panaboha sameho.
4. Ach, Bože moj, dopomož mi dotobic
  a sčestlivo še do domu navracic
  ku tej mojej milej žene i dzecom,
  vyslyš žadosc v mojim šerdcu žalostnom.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz