Meč otců

Buldok

Vyrváno z lůna země, srdce z nějž život vyprchal
Zpustošeným krajem morové větry táhnou dál
Žulové hroby otců pokryty prachem prošlých let
Hleď tvá zem zmírá, teď musí přijít vzpoury čas

Země má, probuď se, otevři oči, matko má
Zde klečí tvůj zraněný syn a věrnost ti přísahá
Krví svou zaplatím cenu tvojí svobody
Už nic nezastaví nás, až přijde náš den

Pohlédni za horizont země předků svých
Bolest patriotu svírá srdce tvé
Na stránkách starých kronik dávné příběhy
Plné hrdinských činů zrady a podlosti

Teď přišel čas vzít meč otců
A s vírou v srdci chránit budoucnost

Země má, probuď se, otevři oči, matko má
Zde klečí tvůj zraněný syn a věrnost ti přísahá
Krví svou zaplatím cenu tvojí svobody
Už nic nezastaví nás, až přijde náš den

Teď přišel čas vzít meč otců
A s vírou v srdci chránit budoucnost

Země má, probuď se, otevři oči, matko má
Zde klečí tvůj zraněný syn a věrnost ti přísahá
Krví svou zaplatím cenu tvojí svobody
Už nic nezastaví nás, až přijde náš den

Evropo, probuď se, otevři oči matko má
Tak jako Fénix z popela, povstaň v nové kráse
Uslyšíš zvony znít ve všech městech zemí svých
Vítr změn přináší novou svoboduZdroj: http://zpevnik.wz.cz