Láska na inzerát

Žbirka Miroslav

A        Hmi
Láska, nájdem ťa na inzerát
D        A
láska, môžeš mať sedemnásť
A        Hmi
láska, nájdem ťa na inzerát
D        A
láska, neviem ťa stále nájsť
     Hmi     D
ó, trocha plachú, nevinnú,
             A
čo v mojich riadkoch seba zbadá
     Hmi    D
ó, práve takú, nevinnú,
           A   E7
si neviem ani za svet nájsť

Láska, nájdem ťa na inzerát
láska, z toľkých len jediná
ó, trocha plachá, nádherná
len v snoch sa možno taká stretá
čo vie málo slov, málo slov
neviem ani za svet nájsť

F#          Hmi
Už mám v duši prázdnu schránku
F#           Hmi
prázdnu schránku v duši mám
  G         D       E
kto chce len málo, len smiešne býva a sám.
E7
Je-e-e-e-e

Láska, nájdem ťa na inzerát
láska, môžeš mať sedemnásť
láska, nájdem ťa na inzerát
láska, neviem ťa stále nájsť 
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz