Myslím, že ti rozumiem

Žbirka Miroslav

D Dmaj7 Hmi Gmaj7

D      Dmaj7
Myslím, že ti rozumiem
Hmi    Gmaj7
bol to iba krátky sen
 D  Dmaj7 Hmi Gmaj7
je preč 

Myslím, že ti rozumiem
v spoločnosti štyroch stien
sa lieč

Emi          F#mi 
Či hrám v mol a či hrám v dur
Fmi Emi      F#mi
medzi nami rastie múr
Fmi Emi     F#mi
žiaden oheň, iba dym
Fmi Emi   D   Dmaj7 Hmi Gmaj7
čo s tým, čo s tým 

Myslím, že ti rozumiem
bol to iba krátky sen
je fuč

Myslím, že ti rozumiem
v spoločnosti štyroch stien
sa muč

Či hrám v mol a či hrám z nôt
márna snaha, chýba kód
nenachádzam správny pin
       D   Dmaj7 Hmi Gmaj7
čo s tým, čo s tým 
D Dmaj7 Hmi Gmaj7

Myslím, že ti rozumiem
bol to iba krátky sen
 D   Dma7 Hmi Gmaj7
je preč 
 D   Dma7 Hmi Gmaj7
je preč 

D Dmaj7 Hmi Gmaj7

D Dmaj7 Hmi Gmaj7
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz