Smútok

Žbirka Miroslav

Parkom chodím
Lístie padá
Cestu k ľuďom
Márne hľadám
Lístie šuští
Láskou k zemi padá

Som sám 
Smútok žerie mi tvár
Som sám
Človek zatratený

Zlaté lístie 
Na tvár lepím
Ľuďom čo sú
K sebe slepí
Lístie šuští
Láskou k zemi padá

Chcem ťa baby
Tvoj smiech mám tak rád
Som sám
Človek zatratený


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz