Otevřte sa, mraky

Docuku

  D G Hmi G

  D
1. Otevřte sa, mraky,
  G
  otevřte sa duši,
  Hmi
  však mě za ten život,
  G
  k Bohu vzít sa sluší.

2. Otevřte sa, mraky,
  ukažte tú cestu,
  co po ní ti šlapú,
  kdo žili jak z trestu.

  D G Hmi G

3. Otevřte sa, mraky,
  otevřte sa rázem,
  moja těžká duša
  brzo padne na zem

  D G Hmi G

4. Otevřely mraky,
  otevřely bránu,
  bo dobří a chudí
  přijdú rovnú k Pánu.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz