Zastav můj čas

David Michal

Zastav můj čas, mých osmnáct
Vtírané stmívání, čas je má past
Zastav můj čas v mých hodinách
Já nechci skončit jak vesmírný prach
Zastav můj čas v mém náručí
Já se za pár hodin žít naučím
Zastav můj čas v mém váhání
Měj se mnou dál soucit, měj uznání

Zastav můj čas v mých dětských snech
Já při nich častokrát ztrácel i dech
Zastav můj čas, mých nadějí
Já potom sám budu žít snadněji

Zastav můj čas v mém objetí
Zastav ten věk dalších tří století
Zastav můj čas v mém okolí
Já už dnes znám, zlato, snad cokoli
Zastav můj čas v mém náručí
Já se za pár hodin žít naučím
Zastav můj čas v mém váhání
Měj se mnou dál soucit, měj uznání

Zastav můj čas v mých dětských snech
Já při nich sám často ztrácel i dech
Zastav můj čas, mých nadějí
Já potom snad budu žít snadněji ...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz