Modlitba za vodu

Hradišťan

                  kapo III - orig. G moll

  D         H7
1. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
   Emi       C     H7
  má starodávná milá, starodávná milá,
  Ami               H7
  kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička
   C
  a poutníci skláněli se nad hladinou,
  H7
  aby se napili z dlaní.
  D        H7
  Ubývá míst, kam chodívala pro vodu,
  Emi           D    C
  voda si na to vzpomíná, voda je krásná,
    H7
  voda má, voda má, voda má.

  Emi        D
R: Voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy,
  C         H7
  voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy,
  voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy,
  voda má, voda má, voda má.

  C
  Chraňte tu vodu
  Ami         H7
  a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd
  D          H7
  a přiveďte k té vodě koníčka,
  Emi        C
  přiveďte koně vraného jak tma,
      H7
  voda je smutná, voda má, voda má.

R: Voda má, voda má, voda má, voda rozcuchané vlasy ...
  A kdo se na samé dno potopí,
  kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek ...

2. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu,
  voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má.

R: Voda má, voda má popelem posypané vlasy...
  Voda si na nás stýská.
  Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz