Odcházím z domova (Coffee in the morning)

Kainar Josef

Odcházím z domova a beru sebou klíč
snad se stane zázrak zatímco budu pryč
pomůžou mi všichni svatí nájem se zaplatí

Má bytná na duchy však vůbec nevěří
a potmě na mě čeká tam dole u dveří
já na ní vlídně s písní ona mě vyplísní

R: Že sice pláče nad mou bídou
   že sem však marnotratnej lump
   a píše do komína černou křídou
   vo co jsem jí za ta léta pump

Mám klobouk děravý mám díru v kytaře
nikdo mě nezdraví a sám jsem na jaře
zesnout se neodvážím nemám na faráře

Druhého února v mlékařské hodině
já přeci jen zesnul v Pánu zanechav jedině
jen svou bytnou celou lítou kávu nedopitou

Má duše usedla bezbraně na šálek
nechtělo se jí do kávy tam někam do dálek
a zatímco venku svítá má duše přemítá

R: Měla jsem tělo svolný k hříchu
   tak teď už teda nemám ani to
   co tady se mnou v povznesenym tichu
   dejte mi harfu nebo baryton

Pojednou někdo tahá mou duši za ruku
anděl jí harfu dává na věčnou záruku
má duše teď v nebi zpívá
to blues ale to pravý o ranním šálku kávy
a má tam pořád nabitoZdroj: http://zpevnik.wz.cz