Redukovaný dialóg

Mašek Martin

        Ami   Dmi    Ami E7
1. Na dverách nápis "Vstup povolený",
  Ami     Dmi     Ami E7
  vyvalím oči, som prekvapený,
  Dmi     G  C    E7
  keď stisnem kuučku, však zamknuté je,
  Ami       Dmi    Ami     E7     Ami E7 Ami
  tak potichúčku a bez nádeje do kuúčovej dierky pozerám.
2. Maličkým otvorom, fragmentom diery
  oko na mňa civí z druhej strany dverí,
  zašeptám:"Hej, vy tam," a oko zamrká mi,
  potom sa opýtam, či sme sami a kde je dnu a kde je von.
3. Na svojej strane každý si stojí,
  nie sme si cudzí a nie sme svoji,
  každý si myslí za seba slová,
  chvíuu sa smeje, potom sa schová a z dierky vanie prievan.
4. Podivný dialóg z oka do oka,
  ťažko je uveriť a uahko robiť otroka,
  len nápis hlása a oko mrká,
  Ami        E        Ami6
  čo všetko dá sa spraviť pre človeka.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz