Uprostred

Michalovič Peter

  Emi             Ami    C
1. Uprostred krokov, v ktorých na seba sa čaká,
  Emi            G      F#
  uprostred slov, ktoré mi dávno splývajú,
  Emi                Ami    C
  uprostred hry, čo bez konca vždy pokračuje niekam,
  Emi              G     F# Emi G F#
  uprostred budov, ktoré časom menia fasádu.
2. Uprostred davu, ktorý sa tlačí k východu,
  uprostred otázok, po ktorých chceme vedieť, čo sa chystá,
  uprostred odpovedí, ktoré opäť k otázkam povedú,
  uprostred čakania na ďalšie biele miesta.
  Ami            C      Hmi
R: Uprostred uudí, ktorí idú mlčky po chodníku,
   Ami   F     C      E
  zdá sa mi neskutočné, ako kráčam sám,
   Ami          C      Hmi
  kričím len preto, aby prerušil som ticho,
   Ami     F         C     E
  a potom vychripeným hlasom dni v týždni počítam.
3. Uprostred lásky, čo mizne pri pohuade zblízka,
  uprostred dohadov po šiestej časti seriálu,
  uprostred svetiel, ktoré žiaria od sídliska,
  uprostred nepokoja, ktorý prerastá nám cez hlavu.
4. Uprostred cesty, keď už nie je času pozrieť naspäť,
  uprostred konca, ktorý začne, keď rozsvieti sa v kine,
  uprostred huadania, keď zlyháva nám pamäť,
  uprostred zmätku, v ktorom deň pomalu plynie.
R:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz