Čo dovolí dych

Vargovčík Peter

1. Zarosená stráň, šero skrýva už všetky hviezdy,
   zobúdzam sa v tráve s mojím verným priatelom,
   ja a on, v hladných očiach ráno chutí brieždením,
   čo zastaví dych.
2. Pokojný zrak, túlim tvár nocou kolísanú,
   včerajší víchor už len blúdi pod hrivou,
   v krvi zvon znova búši, musíš pádiť planinou,
   čo dovolí dych.
R: Cválaj, cválaj rýchlo,
   v sparne, v búrkach so mnou smieš,
   sme len dvaja blázni,
   prázdno nechcem a ty tiež,
   ďalej naplno vždy bež.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz