List

Jednofázové Kvasenie

Dmi  B7  G7    B  A7   Dmi A7
Ahoj, milý Ježiško, začínal ten list,
Dmi  B7  C    F7       A7
dvadsiateho štvrtého príď, ak môžeš prísť,
Dmi        G7       Dmi       G7
nechám ti otvorené okno,bude síce prievan,tak len trochu,
Dmi       B7    G7    B      A7
a pod stromčekom sviečkami vyznačím pristávaciu plochu.

Nenos dary, darmo by ti ruky omrzli,
už som na to príliš starý a bol som tohto roku zlý,
zober len svoju obľúbenú platňu,tú,čo je najviac obhraná,
a prípadne fľašku vína, vydržíme do rána.

Na polnočnú nepôjdeme nikam do chrámu,
čo ak nás tam v tlačenici ľudia pochrámu,
veď určite sa pri gitare a pri dobrej vôli dá
zaspievať vianočné blues, to bude koleda.

Spravíme si silnú kávu, nech vládzeme bdieť,
na otázky o živote hádať odpoveď,
a ak by nám z toho zostalo smutno,povieš svoju najveselšiu príhodu,
a z východu príde miesto kráľlov slnko,veď poznáš prírodu.
Tak rýchle ubehne ten večer, tá noc mieeru a pokoja,
myslím, že sa pobavíš aspoň tak ako ja.

Takže, milý Ježiško, zakončím svoj list,
dvadsiateho štvrtého príď, ak môžeš prísť,
nech ti cestu naplánuje hlavný dispečer,
nezabudni na ten dátum, na Štedrý večer.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz