Krv z pôdy zrodená

Hromovlad

Krv z pôdy zrodená

! Sláva !
Hrudy z pôdy dopadajú na rodnú zem.
ROD stvoril človeka, prastarú krv,
čo prúdi v žilách starého národa.
Prastará báj, legenda života. 

Kasta barbarov, plemeno vznešené.
Dubovou ratolesťou, modly bohov zdobené.
Za zvuku rohov, hýrenia bubnov.
Barbarský bojovníci schádzajú z hĺbky hôr.
! Sláva ! 

Sláva otcom a matkám našim.
Viera cti k Bohom, púť životom.
Úsvitom zrod, cesta svetlom života.
Súmrakom dodýchaš, víta Ťa Nawia. 

Plemeno slovanské s pôdou zrastené,
krv vlka vriaca v tele človeka.
Perúnov kruh nesmrteľný, večná sila živlov.
Blesk – sekera pána hromu horí oblohou.
! Sláva !


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz