Jak jsi krásné, neviňátko

vánoční koledy

G       D7 G          D7 G
Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko.
G     C G      D7  G
Před tebou padáme,dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,by zahřály tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka,by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti,libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme, darovat ti co nemáme,
my ti zadudáme,písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se rozléhajú
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz