Drakskepp

Ultima Thule

ke, vaksam på vakt
 Jagade drake över hav I natt
 Se drakskepp över öde hav

 Jag är till att härska, tygla hav och storm
 Jag är till att bygga, bekräfta skepp och form
 Ständigt skall jag söka, vart haven tagit slut
 Finna nya vägar, rista runor med mitt spjut

 Snabb som en tanke, vaksam på vakt
 Jagade drake över hav I natt
 Se drakskepp över öde hav

 Om dagen leder solen, om natten stjärnas glans
 Led längre ut I okänd, jag fruktar ingenstans
 Det minnes av min hand, tidens tand må tära
 Det minnes av min bragd, evigt mån I ära

 Snabb som en tanke, vaksam på vakt
 Jagade drake över hav I natt
 Se drakskepp över öde hav


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz