Giv Fred Fremdeles

Eivor Pálsdóttir

Giv Fred fremdeles i vort Land
Velsignelse af Jord og Vand
hver i sin Nering, Stand og Sted
maa nyde sin Nødtørftighed

Hver paa sin lovlig Vej ledsag
til Land og Vand i denne Dag
lad dine Engle følge dem
i hvor de farer ud eller hjem

Saa glemmer du og ikke mig
i hvis jeg nu haver bede dig
at fremme mon Nødtørft og Gavn
thi gaar jeg ud i Jesu Navn


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz