Samurai

Juno Reactor

Anata wa taiyou
Anata wa hikari

Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi no sasae
Anata wa taiyou

Anata wa hikari
Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi no sasae
Anata wa taiyou

Anata wa taiyou
Anata wa hikari
Anata wa yoru o shihai suru ai

Anata wa watashi ni chikara o ataeru
Anata wa watashi no mamottekureru
Anata wa itsukushimi
Anata wa taiyou


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz