Slnko svieti aj v noci

Lesní škriatkovia

  G     D       G     C
1. Slnko svieti aj v noci, je to tak, niet pomoci,
  G      C     D
  uzhodli sa vedci pospolu,
  G      C       G       C
  nep�jde už spať za kopec, jak to tvrdil starý otec,
  G       C     D
  našlo ma stáť ráno v ulici.
        G    D     C      G
R: "Veď slnko má svoju púť, keď spí, tak ho nebuď,"
   C    D        G
  vraveli mi už od detských liet,
             D    C     G
  "na spanie má z v�n diván, kde vonia orgován,"
               D
  ja som tomu veril, to mi ver.

2. Zrazu prestal vietor spievať, zabudol strom na mňa mávať,
  zavreli sa modré oči tmy,
  chodník lásky stratil cenu, neh�adám už na ňom ženu,
  stačí mi s ňou pred výkladom stáť.
R:

3. Už nestretá ma v noci Verne, nenašepkáva d�verne,
  kde možno svetielka �udí nájsť,
  keď niet noci, tak niet rána, zavrela sa čarov brána,
  často bývam dňom unavený.
R:

4. Ak raz stretnem zopár �udí, ktorých občas veda nudí,
  poprosím ich, nech mi pom�žu,
  uložíme Slnko do v�n, keď usne, tak Mesiaca spln
  roztvorí nám modré oči tmy.
R:
R:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz