Dobře je mamičko

Nedvěd Jan

   A                E
1. |:Dobře je, mamičko, žes' mi dala víru:|
       D/A       E      A 
  |: |: abych v Boha uvěřil:| teď mi dává sílu:| 

2. |:Dobře je, mamičko, že byl táta s náma:|
  |:|:moh jsem se s váma oběma:| probouzet do rána:|

3. |:Dobře je, mamičko, že za humny svítá:|
  |:|:to Pán Bůh každý den:| dobré lidi vítá.:| 

4. |:Dobře je, mamičko, že sa koně pasů:|
  |:|:při jarním sluníčku:| majů taků krásu:|

5. |:Dobře je, mamičko, že sa zima střídá:|
  |:|:voděnku na polích:| sníh a slunce hlídá:| 

6. |:Dobře je, mamičko, u hřbitova vrátek:|
  |:|:tudy sa vrátíme:| do země nazpátek:|

  |:|:tudy sa vrátíme:| do země nazpátek.:|Zdroj: http://zpevnik.wz.cz