Josef

Nedvěd Jan

     C       
    
1. Cesta dlouhá vedla pouští,
                  G   
  Josef za ruku si vedl osud náš,
  Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst,
                       C  
        
  rabín v oáze jim přes den chodil z Bible verše číst.


2. Hleďte, v Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář,
  už narodil se z vůle boží syn,
  vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas,
  vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.

      C                   
    
Ref: Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách,
                       F   
 
   prý i králové se poklonit tam jdou,
           Dmi            C   
       
   vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaléno, synka vem,
            G             C   
   všichni lidé budou slavit dnešní den.


3. Pastýř od dveří svý stádo stále shání,
  aby zástup mohl poklonit se jít,
  aby položit moh’ každý dar, co z mála z domu vzal,
  Marie něco tiše zpívá, aby nevzbudil se, spal.


4. Oslík s volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad,
  a lidí neubývá, každý syna zahlédl by rád,
  tesař děkuje a kývá, olej v lampách dolévá,
  odkudsi jasně zní a z hvězdy zář se rozlévá.


5.=2.

Ref:

6.=2.

Ref:
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz