Skandál

Landa Daniel

  Skandál! Jako dům!
  Pravda uhne fantastickým vývodům.
  
  Skandál. Baví společnost,
  pozdvižení není nikdy dost.
  
  Skandál! Jaká troufalost,
  prý děláme svojí práci pro radost!
  
  Skandál, vlastní myšlení!
  Mlčení je nad vyjádření.
  
  Skandál! Skandál! Někde vzniká nový pár!
  To by byla dozajista trefa jistá pro bulvár.
  
  Ska ska skandál rozhazuje sandál!
  Bez aférek život nejde dál!
  
  Skandál, skandál, toto není legrace!
  Z dívky skoro vznešené je notorická matrace.
  
  Ska ska zkaženou, bude míti náladu,
  kdo ocitne se v centru dopadu.
  
  Je ovšem nutné řádně probrat všechny fámy.
  Řešme, kdo je sympaťák, kdo darebák.
  Nafotili při činu dvě známé dámy,
  z jedný bude troska, z druhý vrak.
  
  Každý z nás má připraveno
  pár soukromých tipů,
  budeme se tvářit, že jsme všeznalí.
  
  Já se tak ráda v cizích věcech rýpu,
  když se provalí.
  
  Už se poprali?
  Už se líbali?
  
  Skandál. To je nesporné.
  Na drby tu máme plátky odborné.
  Takže dovolte vážení
  citovati ponaučení:
  
  Moudrosti bulváru
  nutno vnímat jako bzukot komárů.
  Bo nemyslíš-li s lehkostí,
  zadusíš se lidskou hloupostí.
  
  Skandál! Skandál! Někde vzniká nový pár!
  To zas bude dozajista trefa jistá pro bulvár.
  Ska ska skandál, rozhazuje sandál!
  Bez aférek život nejde dál!
  
  Skandál! Skandál! Někde vzniká nový pár!
  To zas bude trefa jistá pro bulvár.
  Ska ska skandál, rozhazuje sandál!
  Bez aférek život nejde dál!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz