Důlní koník

Bokomara

1. Jde důlní koník s oslepnutým zrakem
  Táhne svůj vozík plný kamení
  Je ticho na kúru a tma jak pod majákem
  A není naděje kde nejsou znamení
  
2. A běží hřebec s bouří pod kopyty
  V chřípí má vůní že až zabolí
  Vůně zakódují všechny staré city
  A oči chtějí víc než tělo dovolí

R: To pro tu vůni kroužíš blíž a blíž
  Jako ten hřebec hřívou pohodíš
  Tráva je zelená a voní
  Buď mě ucítíš na svých divných cestách
  A jestli zabloudíš tak jsi za nic nestál
  Spoléhám se na chřípí koní

3. A já tě vidím Slunce se ti klaní
  Hádám z tvé chůze po tvé paměti
  Jestli máš v chřípí mour a nebo touhu ržání
  A nebo hořkou žízeň po mém objetí
R:


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz