Josef

Brontosauři

      C
1. Cesta dlouhá vedla pouští,
                G
  Josef za ruku si vedl osud náš,
  Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst,
                    C
  rabín v oáze jim přes den chodil z Bible verše číst.

2. Hleďte, v Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář,
  už narodil se z vůle boží syn,
  vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas,
  vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.

     C
R: Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách,
                  F
  prý i králové se poklonit tam jdou,
      Dmi           C
  vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaleno, synka vem,
      G            C
  všichni lidé budou slavit dnešní den.

3. Pastýř od dveří svý stádo stále shání,
  aby zástup mohl poklonit se jít,
  aby položit moh' každý dar, co z mála z domu vzal,
  Marie něco tiše zpívá, aby nevzbudil se, spal.

4. Oslík s volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad,
  a lidí neubývá, každý syna zahlédl by rád,
  tesař děkuje a kývá, olej v lampách dolévá,
  odkudsi jasně zní a z hvězdy zář se rozlévá.
5.=2.
R:
6.=2.
R:

Zdroj: http://zpevnik.wz.cz