Čobogaj něgobaj

Maxim Turbulenc

Na tú svatů Katarinu, Katarinskú nédělu,
verbovali šohájička na vojnu

Prečo stě ma, zverbovali, zverbovali v nédělu,
prečo ste to nenechali na strédu

R: Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj - hej!
   Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj - hej!
   Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj - hej!
   Bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry něbogaj - hej!

Samá kralóvna, samá královna ceduličku psála,
ceduličku psála.
Aby šohajka, aby šohajka na vojnu dostála,
na vojnu dostála.

R: Čobogaj, něbogaj... (3x)


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz