Statistika

Maxim Turbulenc

   D            Hmi
1. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno
  D               Hmi
  a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci.

    G     A      D    Hmi
R: Statistika nuda je, má však cenné údaje,
    G      A   G      D
  neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí.

2. Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští,
  pak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá.

R: Statistika nuda je...

3. Tak vyřiďte to ctěné sani, že záleží to čistě na ní,
  když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičky kratší.

R: Statistika nuda je...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz