Prometheus

HT

V hlave mi bliká stotisíc lámp,
nechcem už nikam,
len chvíľu byť sám.
Len sa tak dívať 
ako plávajú mraky,
ako lietajú vtáky,
aj ja chcem byť taký ako oni, volný.
Namiesto peria, namiesto krídel
mám iba putá toho čo som tu videl,
tváre a masky, masky a tváre,
skrivené strachom – ja chcem byť ale volný.
Ja chcem byť volný, nič len byť volný!

Podobný dravcom zo vzdušných plání,
čo zo striel smejú sa a sídlia v nečase.
Na súš zahnaný a krikom lovcov štvaný.
Pre krídla obrovské pohnúť sa nevládzem.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz