Zbraň

Le Payaco

zbraň je potichu smejúca sa smrť
zbraň spraví z nepriateľa krvavú drť
zbraň sa na súvislosti nepýta
zbraň je hanba postavená do kúta

ulica je plná násilia
zatvárame oči, ale čo ak do nich skočí
práve do tých mojich očí

R: ulica je plná násilia
   zatvárame oči pred tým všetkým ty a ja
   ulica je plná násilia
   zatvárame oči, ale čo ak do nich skočí
   práve do tých tvojich očí

strela opustila hlaveň, zostal iba dym
narazila na prekážku ocitla sa in
netušila podrobnosti u koho je dnu
zacítila rachot kostí a okolo tmu lebo…

R:

lebo niekoho zbraň je potichu smejúca smrť
lebo niekoho zbraň spraví zo mňa krvavú drť
lebo niekoho zbraň sa na súvislosti nespýta
lebo niekoho hanba vyšla z kúta – 3x


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz