Kým Pri Nás Láska Spáva

Dubasová Beáta

Keď slová nie sú práve vážne,
Len ticho driemu v nás
A zbytočné sú niečie kázne,
Už dávno nie je čas.

Keď slová nie sú práve vážne
A náhle priznané,
Vždy príde samo, občas rázne,
To krásne vyznanie.

Kým pri nás láska spáva
Sme bez viny a krásni
Kým pri nás láska spáva
Aj čierna je biela
Kým pri nás láska spáva
Sme slovami v jej básni
Kým pri nás láska spáva
Hreje nám telá

Keď slová nie sú práve vážne
A čas sa vlády vzdal
O chvíľu všetky kúty zažne
A dá aj čo už dal

Keď slová nie sú práve vážne,
Je blízko diaľka hviezd,
Tam niekde v nás aj túžba zaznie,
Ňou vždy sa nechám viesť.

Kým pri nás láska spáva
Sme bez viny a krásni
Kým pri nás láska spáva
Aj čierna je biela
Kým pri nás láska spáva
Sme slovami v jej básni
Kým pri nás láska spáva
Hreje nám telá

Kým pri nás láska spáva
Kým pri nás láska spáva
Kým pri nás láska spáva
Kým


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz