Stroj

Rak Jan-Matěj

  D     C9      D    B9
1. Ačkoli v technice jsem dokonalá nula,
  D     C9     D      B9
  ač nemám ponětí, co tištěný je spoj,
  F#    Bmi       C#7     F#
  kéž by mi technická část z vás teď prominula,
  D        C9  D       Ddim
  já bych chtěl v pokoji u sebe mít stroj.

2. Vlastně by nemusel být tak docela celý,
  stačí pár koleček a třeba nějaký píst,
  dokonce klidně by moh' být i bez hřídelí,
  snad jenom se šroubky jsem si zcela jist.

3. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání,
  to nemůže mi bránit, abych je měl rád,
  jenomže stroj se velmi těžko shání,
  já bych byl ochoten všechno za něj dát.
  D      A   F#      Hmi
R: Až si někdy někoho pozvu k sobě domů,
  D      A     F#     Hmi
  kupříkladu známého či krásnou neznámou,
   H7   Emi   G      D
  uprostřed řeči pak nastane bod zlomu,
   Fdim   Asdim    Hdim     A7,5#
  "proboha," řekne, "a k čemu máš ten krám?"

3. Vyvést však z míry se tím nenechám,
  s pýchou pak řeknu a bez vzrušení,
  že vlastně nevím, k čemu ho tu mám,
  D     C9     D
  že vlastně vůbec nemám tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tušení.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz