Žlutý pes

Volant

Trousili se trousili 
hosté do hospody,
pivo, víno, fernet, rum,
to jsou silné vody.
Já jsem podleh okamžitě, 
když jsem nápis uzřel,
Žlutý pes - toť hospoda, 
bez ní bych snad umřel.
Koulely se koulely 
dva panáky zelený, 

Kopnul jsem je do sebe, 
zažehnul jsem trápení.
Denně takhle přikládám 
do své tělní peci,
takhle pěkně vytopen 
dám si ještě deci.
Koulelo se koulelo 
sedm sudů vína, 

Až je všechny vypiju, 
potom bude hlína.
Představa mě děsí, 
že bych zhebnul jednou,
proto pilně přikládám kapalinou věrnou.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz