Bastard

S.P.S.

Si schopnej bodnout do zad 
a v duchu se směješ, 
zákeřně útočit 
tak v tomhletom vedeš. 
Seš bastard, seš bastard. 
Zákeřně útočit, a když je někdo zády, 
necháváš po sobě je krvavý rány. 
Seš bastard...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz