Mr. Psycho

XIII. století

Hej Mistr Psycho, do noci křik
Vidění barev, měsíce svit
Ztracený soucit, polovic tváře
Mění se čísla, dny kalendáře
Psycho

Hej Mistr Psycho, ocele nůž
A tvoje chvíle příchází už
Svědomí ztratil, zpocená tvář
Psychický dvojník, najatý lhář
Psycho

Hej Mistr Psycho, kdo ti dal jméno
Slepota noci, je tvou doménou
Falešný přelud, siluet stín
Jsi padlý anděl, ztracený syn
Psycho

Hej Mistr Psycho, otázek klíč 
Zraněná vášeň, kožený bič
Ulice dýchá, zrychlený tep
Vždycky jsi říkal, tak dnes naposled
Psycho


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz