Nevěsta temnot

XIII. století

F# E A B

F#
Bratrstvo noci a obřady zvou
E          A   B
Jupiter září teď na cestu tvou
F#
Dřevěné sochy a měděný bůh
E        A    B
Pavučin kniha a kamenný stůl
F#
Tvůj příšerný ženich a měsíce klam
E        A    B
Bušení větru jsi zraněná laň
F#
V noci teď skrývá se údolí tvé
E           A  B
Královna temnot tě do noci zve

F# E A B

Prokletá světem nocí a dnem
Svastika křížů je bolest i sen
Zraněná vášeň tvůj zdvižený štít
Nechtělas čekat doufat a jít
Jsi nevěsta temnot a bohyně snů
Lility sestra v říši stínů
Paprsek luny opuštěný kout
Královno noci jsi zbavena pout

D
To jen déšť a vítr zpíval
E         A   B
Tobě sestro svojí píseň tajemnou

F# E A B

Země se půlí a bažiny zvou
Lilie bílá je květinou tvou
Sokyně hlídá teď zjevení tvé
Magií černou srdce probodne
Krvavý oltář kalich a nůž
Dřevěné sochy a měděný bůh
Kvílení větru a měsíce zář
Tys poklekla sestro před špatný oltář

D
To jen déšť a vítr zpíval
E         A   B
Tobě sestro svojí píseň tajemnou (3x)Zdroj: http://zpevnik.wz.cz