Růže a kříž

XIII. století

Emi G25 D/F#

    Emi      G25 D/F# Emi
1. Ten čas, co zůstal v křížů alejích
  Večer matně bloudí krajem, úzkost navodí
  Kulty dávných řádů, seance pochodní
  Rosenkreuziánů, rytířů staletých

    Emi G25 D/F# Emi G2 D/F#
R: Kdo zná růže a kříž 
  Kdo zná růže a kříž

2. Země spálená je deštěm výprav křížových
  Dva jezdci v jednom sedle o koně se dělí
  Růže u cesty vadnou, k obloze stoupá dým
  Na spáleništi dějin zůstal vyvrácený kříž

R: Kdo zná...

3. Tajemství alchymie do veršů ukryté
  Magické kruhy řádu, vše dávno zapomenuté
  Rytíři v bílém rouchu, ve znaku růže a kříž
  Obřady v temnotě chrámů a věží kamenných

R: Kdo zná...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz