Takto nám to stačí

Iné Kafe

Nie je čas hľadať česť stačí zaťatá päsť
a z nás len prázdny obal z farebných hviezd
zmáčaný v daždi s vetrom podivných zmien
takto nám to stačí 
Na miskách váh nejak panuje kríza
Menšina váží viac – pre všetkých výzva
Ber koľko vládzeš nikto

Na stranách světa panuje zlosť
Každá z tých obidvoch už má toho dosť
Myšlenky nového veku pokryl z dvojiček prach
Takto nám to stačí

Nie je čas hľadať česť stačí zaťatá päsť
a z nás len prázdny obal z farebných hviezd
zmáčaný v daždi s vetrom podivných zmien
takto nám to stačí

Pozeráš na mňa ja na teba
Každá z tvých obidvoch strán asi chce priveľa
Hádka len bežným gestom za sebou další pád
Takto nám to stačí

Kto dostane honorár
Za uprímné slova?
Za to nik nezaplatí
Takto nám to stačí

Nie je čas hľadať česť stačí zaťatá päsť
a z nás len prázdny obal z farebných hviezd
zmáčaný v daždi s vetrom podivných zmien
takto nám to stačí


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz