Jméno Růže

Strašlivá podívaná

RECITATIV:
Z moci úřadu Nejsvětější Inkvizice na vědomost dávám
A za nade vší pochybnost prokázané vyhlašuji,
Že tato žena jest čarodějnicí a nevěstkou Satanovou,
Jak ostatně sama na právu útrpném doznala
Proto smrtí upálením ze světa budiž sprovozena!

Dmi	   B	  Dmi
Já byla pyšná na svou tvář,
Dmi   B    C	   A
Na její krásu a tělo štíhlé
 B	  C Dmi		Ami
Však všemocná je lidská zášť,
Dmi	  B	   Ami		  Dmi
Závist a tělesný chtíč temné jsou vášně silné.

Ten mladý mnich bezelstný byl,
První láskou procitla srdce spící,
Však boháč po mně zatoužil
A proto,že jsem odmítla, mám skončit na hranici.

REF:
Dmi	    B	  C	 A
Stín halí duši mou hranicí očistnou
Dmi	B	   A
Nebesa otvíraj se milostí.. .
Dmi   C	      B	  C
Nevím a nechci znát, proč ďábel dal mou tvář
Ami	  Dmi B  	Ami	Dmi
Andělům na oltář, ač nejsem posedlá jím.


Jsem mnich, žít bez žen slib jsem dal
Pouze Bůh má právo na lásku mou
 Však jedinkrát jsem neodolal
A ztratil právo na spásu pro krásu pomíjivou

Jsem mnich, zaplatím za svůj hřích,
Proč za mou slabost však trestáte jí,
Vím, přiznala, že ďáblu patří,
Však pod katovýma rukama jen kámen nepromluví.

Stín halí duši mou,hranicí očistnou .....


UPALTE JI !

|: |: Dmi Ami Dmi: | Ami Dmi Ami Dmi B A :|

|: Dmi Ami Dmi :| Dmi Ami DmiZdroj: http://zpevnik.wz.cz