Blázon

Živé kvety

Tam, kde začína tvoj hnev
začína môj smiech
Nič neprenikne slnkom
do tvojich viet

Kde pobehujú iba psy so somrákmi
ja sledujem tvoj svet
svet pod mrakmi
A cítim smútok a prázdno
a ľútosť až na dno

Ó, áno, som blázon
dávno sa liečim
a viem čím
Som blázon už dávno
dúfam, že väčší
než vy všetci

Tam, kde končí tvoja moc
začína môj spev
nič neprenikne slnkom do tvojich dier
Keď postupujú nocou tvoji vojaci
ja cítim tanec kolibríka pri srdci
a jeho túžbu, aj dobro
a službu až za hrob

Ó, áno, som blázon
dávno sa liečim
a viem čím
Som blázon už dávno
dúfam, že väčší
než vy všetci

Blázon,
oho...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz