Človek Tieň

Živé kvety

Komu visíš dve – tri stovky 
Kam sa náhliš od Astorky 
Komu varíš jed pod bránou 
A komu vravíš: Dobré ráno 

Komu zajtra dvihneš mandle 
Kým dnes dáviš vety nasládle 
Aká rana odnesie ťa 
Zrazí k zemi ako dieťa 

Si človek Tieň (človek Tieň) 
Si človek Tieň... 

Si krčmová pravda a zima v hánkoch 
Si krv na podnebí a hudba v stánkoch 
Igelitka Tesco a dobrá nálada 
Si -RO-KEN-ROL- a hanba národa 

Si ten, čo vraví vtipy a ten čo zbiera drobné 
Ten čo zabáva a sám je na posmech 
Milovník chvíle, čo stále dýcha 
Si ten, čo mal byť mŕtvy, miláčik publika! 

Si človek Tieň (človek Tieň) 
Si človek Tieň... 

Chcem ti byť blízko a chcem sa ťa striasť 
Si nepríjemná pravda, ktorú nik nemá rád 

Si človek Tieň...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz