Ešte sme neleteli vesmírom

Živé kvety

Ešte sme neleteli jedným vesmírom spolu, 
ešte sme sa nevideli navzájom 
padať tvárou dolu. 
Ešte sme neležali v úžase na dne konca, 
nevideli oceľ zahorúca, 
keď sa do nej udrie ozaj, 
kladivami srdca. 
A ešte nevidím si na krok 
a znamenia ma pletú, 
niečo v tvojej chôdzi ukazuje cestu, 
vraví: Hneď teraz a tu! 
A ešte neviem, čo ma drží, čo ma púta, 
niečo v tvojej koži a niečo v tvojich ústach 
vraví: Prídeme tam.

Ale už viem, že ak to umrie, 
tak iba vlastnou zbraňou 
a že oheň sa nezažne iskrou 
ak nepobežím za ňou, 
slepo za ňou.

Ešte sme neleteli jedným vesmírom spolu, 
ešte sme sa nevideli navzájom 
padať tvárou dolu. 
A ešte neviem, čo ma drží, čo ma púta, 
niečo v tvojej koži a niečo v tvojich ústach 
vraví: Prídeme tam!

Ale už viem, že ak to umrie, 
tak iba vlastnou zbraňou 
a že oheň sa nezažne iskrou 
ak nepobežím za ňou,
slepo za ňou...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz