Kde to žijeme

Živé kvety

Táto krajina je posadnutá ťažkým, červeným súknom
Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno
Národ volá chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste
Na trón zasadla najväčšia gorila, nič už jej nestojí v ceste

KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!

Čakajte búrku nového druhu, olovené sú mračná
Točíme sa ako smetie v kruhu, táto vec je strašná
Tie isté oči krvou podliate, tie isté zradné víry
Kráčam po ulici a mám pocit, že som v roku ´84

KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!

V týchto končinách Uhorska
Každý čaká len na rozkaz
Meškajú vlaky mrzne spojenie
Posledný vrátnik povie: Nie!

KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!
KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz