Keby (Škoda, že nič nerobíš)

Živé kvety

Keby si písal knihy
keby si točil filmy
keby si staval domy
bol by si najlepší

Keby si slúžil vlasti
keby si písal protištátne listy
keby si pracoval v zahraničí
bol by si najlepší

Nech pracujú za teba tvoji sluhovia
Nech bojujú tvoji bohovia
A nech ťa súdia sudcovia
Ja vravím len

Škoda, že nič nerobíš...

Keby si miloval ženy
keby si válal stromy
keby si kopal hroby
bol by si najlepší

Keby si zlaňoval hory
keby si chránil kobry
keby si viedol davy
bol by si najlepší

Nech pracujú za teba tvoji sluhovia
Nech bojujú tvoji bohovia
A nech ťa súdia sudcovia
Ja vravím len

Škoda, že nič nerobíš...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz