Na mojej ulici

Živé kvety

Na mojej ulici
Sú brány dokorán
A v nich sa trasú psi
Od doktora

Na mojej ulici
Sú pavlače
A atmosféra dobrá

A schody z pavlače ma vedú do dvora
A Maja, keď ma zbadá, skríkne na mňa:
„Ach, ideš ticho ako vrah!“

NA MOJEJ ULICI
ŽILI LEN CHUDÁCI
VTRHLI SEM BOHÁČI
O CHVÍĽU PôJDEME DO PIČI!

Soša je druh
A Maja jeho družka
Navzájom sa vedú domov
Cesta im je úzka

Soša je druh
A Maja družka
On jej šepká nežným tónom
Sprostosti do uška

Ty si môj druh
Ty moja jediná
Družička drahá
Čo nikdy u mňa, ach
Pristáť nemala!

NA MOJEJ ULICI
ŽILI LEN CHUDÁCI
VTRHLI SEM BOHÁČI
O CHVÍĽU PôJDEME DO PIČI!

Na mojej pavlači
Pozerám do dvora
Ako tie deti rastú
Pod oknom dílera

Keď výkrik pretne vzduch
A všetci stíchnu
Psi ostria do tmy sluch
Mačky zmiznú

Policajt vraví susedom
Ja som ich vídal
Bol to divný pár
Ale už 
Už je po všetkom...

NA MOJEJ ULICI
ŽILI LEN CHUDÁCI
VTRHLI SEM BOHÁČI
O CHVÍĽU PôJDEME DO PIČI!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz