Obráť sa na mňa

Živé kvety

Obráť sa na mňa svojím teplom,
Obráť sa na mňa svojím celým telom
Obráť sa na mňa svojím čarom, vrelo
Obráť sa na mňa priamočaro, veselo
Obráť sa na mňa svojím smiechom
Obráť sa na mňa ako keď vychádza slnko
Nech letí to vzduchom ako bůrka suchom
Strahuj sa omňa trochu strachom
A potom svojím zrakom jantárovým
Si posvieť na mňa zlatko
Nech zachvejem se divoko
Jak to pole včích makov
A potom svojím hlasom zamatovým
Na dojmi, vrav mi s pátosom
Jasotom že ja som lotosom
Tvojím že ti voním a odním
Už tento pocit viny veď ja
A nikto iný ťa tu zalievam
Jasom, veď to len ja som
Ja to som!
Obrať sa na mňa
Obrať sa na mňa
Ó, obrať sa na mňa
Hój
Tak už ma zahoď či zahoj!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz