Patrón beznádeje

Živé kvety

Prišiel sa sem upiť k smrti
A nás sa na to dívať nútil, ou jé...
Rozhadzoval peniaze jek šupy
Až sa sem zbiehali všetky supy, ou jé...
Z trku sa vracal taxíkom
Hoci to mal asi päť krokov
Ou jé, tak už to nei je...
Hovoroil si sám že je patrón baznádeje

Lozili už po ňom divé mačky
Keď ho našli v kuchyni horeznačky, ou jé...
Prisiel si sem iba zložiť kosti
Bez hnevu a akejkoľvek zlosti, ou jé...
Zvláštne je to čo vravie ľudie
Že sa ďalej na jeho smiech budia
On tu je, aj keď tu nie je
Hovoril si sám že je
Patrón beznádeje, ou je...

Nie v tom žiaden rozdiel
On tu žije aj keď už zomrel
On tu je – patrón beznádeje
Ou jé,...patrón benádeje


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz