Reálny život

Živé kvety

C
Kým spal, zbalila si veci
      Ami
Vzala syna za ruku, zmizli do noci
F
To bola pomsta za posledné pol deci
G
Kým sa spamätal, volal linku prvej pomoci

Kým spal, napísal vetu: „Možno nie sme tu,
ale čo ak sme tu?“
Roztrasenou rukou, ktorá nemá ani tridsať
Keď sa spamätal, prestal kričať

      C
Je tu  reálny život, reálny svet
Ami
Reálnych krokov, snov a viet
F
Reálne bahno, krása aj špina
G
Nekončí stále začína

Reálny život, reálne šťastie
Reálne to prežiť je to najťažšie, iste
Reálny život plný svetiel
Ak prežiješ to peklo, tak kričíš ešte

Kým spal, zbalila si veci
Vzala syna za ruku, „Poď, neskončíme v peci!“
Na štrkovej ceste, na sklonku roku
So zimou až do morku, so slzou v oku

Kým spal... Takých príbehov je tisíc
V zmoknutých novinách, v kalužiach na ulici
Niekedy okamih trvá 1000 krokov
Zastavíš sa až pred prvou realitkou

Je tu reálny život reálnych vecí
Paralelných svetov na mesiaci
Reálne bahno, krása aj špina
Nekončí, stále začína

Reálny život, reálne šťastie
Reálne žiť je to najkrajšie, jasné
Reálny život plný svetiel
Ak prežiješ to peklo, tak kričíš ešte
Ešte!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz