Silny jak lev

Živé kvety

Vyhradia ti miesto chrbtom k svetu 
Žiť si môžeš len keď má drak siestu 
Pozerajú sa na teba z výšky 
Smejú sa, keď nechceš žrať ich zvyšky 

NECH JE SILNÝ NÁŠ SPEV 
JAK LEV 
NECH LOMCUJE BRÁNAMI 
NECH ZASTAVÍ ČAS 
POZDVIHNE NÁS 
AJ HLAVY TÝCH ČO IDÚ ZA NAMI 

NECH JE SILNÝ JAK LEV 
NÁŠ SPEV 
NECH OTRIASA ICH PRAVDAMI 
A AK HO ODVEJE VIETOR 
NECH JE TO LEN PRETO 
ABY HO POČULI TÍ ZA NAMI 

Neveria ti, že sa nedáš kúpiť 
Podľa nich si len naivný a hlúpy 
A pritom stavajú si chrámy z tvojich dlaní 
A páchne to v nich ako z dračej tlamy 

NECH JE SILNÝ NÁŠ SPEV 
JAK LEV 
NECH LOMCUJE BRÁNAMI 
NECH ZASTAVÍ ČAS 
POZDVIHNE NÁS 
AJ HLAVY TÝCH ČO IDÚ ZA NAMI 

NECH JE SILNÝ JAK LEV 
NÁŠ SPEV 
NECH OTRIASA ICH PRAVDAMI 
A AK HO ODVEJE VIETOR 
NECH JE TO LEN PRETO 
ABY HO POČULI TÍ ZA NAMI 
ČO PRÍDU ZA NAMI... 

Veríš, že si postavíš svet vlastnými silami 
Takí ako my sú pre nich čierni medzi bielymi 
Všetky zbrane nosíš tajne všade so sebou 
Je to len jasný zrak, jasný hlas a jasný počet slov 

NECH JE SILNÝ NÁŠ SPEV 
JAK LEV 
NECH LOMCUJE BRÁNAMI 
NECH ZASTAVÍ ČAS 
POZDVIHNE NÁS 
AJ HLAVY TÝCH ČO IDÚ ZA NAMI 

NECH JE SILNÝ JAK LEV 
NÁŠ SPEV 
NECH OTRIASA ICH PRAVDAMI 
A AK HO ODVEJE VIETOR 
NECH JE TO LEN PRETO 
ABY HO POČULI TÍ ZA NAMI 
ČO IDÚ ZA NAMI 
ČO PRÍDU ZA NAMI...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz